Cilj geotehničkih istražnih radova je da se obezbede  verodostojne informacije o tlu (ili steni) u zoni građenja. Kao rezultat istraživanja dobijaju se podaci o položaju i  pružanju slojeva tla, režimu podzemnih voda, fizičko-mehaničkim  karakteristikama (stanja konzistencije, čvrstoća, deformabilnost...)  kao i o nizu drugih pokazatelja ponašanja tla u prirodnim uslovima i usled uticaja koji su posledica izgradnje objekata. Svi relevantni podaci dobijeni terenskim istražnim radovima kao i laboratorijskim ispitivanjima interpretiraju se u geotehnički  (geomehanički) elaborat koji predstavlja osnovu za projektovanje  građevinskih konstrukcija. Ovde je posebno važno istaći značaj računskih analiza  rasprostiranja napona u skeletu tla i geostatičkih proračuna  (dozvoljena nosivost tla, prognoza sleganja temelja) što  građevinskom inženjeru – projektantu pruža mogućnost  kompletnijeg sagledavanja međusobnog dejstva odnosno  interakcije na relaciji temeljna konstrukcija – građevinsko tlo. Sondiranje terena Terenska identifikacija i klasifikacija tla Fizičko mehanička svojstva granulometrijski sastav struktura poroznost zbijenost vlažnost zapreminska težina kapilarnost propustljivost plastičnost i konzistencija trenje i kohezija stišljivost Nosivost tla Prognoza sleganja