Privredno društvo Geosondaža iz Niša osnovano je 1991.  godine i sa uspehom posluje na području Republike Srbije.   Celokupno angažovanje naše kompanije zasniva se na  pružanju pouzdane, kvalitetne i efikasne usluge u oblasti   inženjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja za sve vrste  gradjevinskih objekata, hidrogeoloških ispitivanja za potrebe  vodosnabdevanja (bušenje eksploatacionih bunara), monitoringa  režima podzemnih voda (osmatračke bušotine – pijezometri) kao i  za potrebe korišćenja termalne energije podzemnih voda prilikom  projektovanja sistema toplotnih pumpi. Predanim radom, zalaganjem i  profesionalizmom  opravdavamo ukazano poverenje investitora na obostrano  zadovoljstvo. Osim fleksibilnih cena naših usluga, želimo da istaknemo da je Privredno društvo Geosondaža iz Niša u potpunosti usaglasilo  svoju delatnost sa novim zakonom o geološkim istraživanjima u  tehničkom i kadrovskom  pogledu. Naš tim čine inženjeri geologije, građevinarstva i zaštite životne sredine koji konstantno doprinose  unapređenju poslovanja firme idući u korak sa novim tendencijama, zakonsko-tehničkom regulativom, savremenom stručnom praksom i naučnim saznanjima u ovim oblastima.